Lucrarile noastre

IMPLEMENTAREA UNUI MANAGEMENT SISTEMIC MODERN, INTEGRAT AL PARCĂRILOR ORAȘUL COSTANȚA PENTRU PROGRAMUL GREEN CITY DE CĂTRE EBRD

ACORD-CADRU PENTRU SERVICII DE PROIECTARE PENTRU ÎNTREȚINEREA PODURILOR, VIADUCTELOR ȘI TUNELURILOR ÎN REGIUNEA SARDINIA

STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECTARE TEHNICĂ DE EXECUȚIE PENTRU REALIZARE PASAJ RUTIER LA INTERSECTIA DN1 CU DN73A IN PREDEAL

STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZARE PASAJ RUTIER LA INTERSECȚIA DN1 CU BLVD REPUBLICII (SINAIA SUD) ȘI BLVD FERDINAND (SINAIA NORD)

STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECTARE TEHNICĂ DE EXECUȚIE PENTRU AMENAJAREA PASAJULUI PIETONAL SUBTERAN ÎN COMARNIC: PIAȚA CENTRALĂ - DN1

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ PREDEAL-BRAŞOV, COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN – EUROPEAN