PROIECT PENTRU DRUM EXPRESS S8 – Obwodnica Marek , SECTIUNEA 2

CLIENT

Astaldi S.p.A.

VALOAREA APROXIMATIVE LUCRĂRII

80,000,000

Anul de construcție

2016

Obiectul serviciilor il reprezint? proiectul pentru un tronson al autostr?zii S-8, care face parte din noua Centur? Nord a Var?oviei. Tronsonul în cauz? are o lungime total? de 7.24 km ?i a fost executat în regiunea Mazowieckie, municipiile Radzymin ?i Marki.

Caracteristicile autostr?zii sunt urm?toarele: - clasa drumului – S; - vitez? de proiectare - Vp = 100 kilometri pe or?; - parte carosabil? separat?, de 10,5m l?time (3 x 3,5m) pentru fiecare sens; - Distan?a între sensuri: 5m; Serviciile de proiectare au fost atribuite de constructorul Astaldi SpA, ca urmare a particip?rii la licita?ia pentru proiectare ?i execu?ie. Scopul activit??ii de proiectare desf??urata de IRP Biuro PROJEKTÓW a fost realizarea proiectului tehnic, detaliilor de execu?ie ?i a Superviz?rii Executiei pentru urm?toarele structuri:, - 9 structuri de-a lungul autostr?zii, cu lungimi variind între 330.10m ?i 25.10m; - 1 pasaj superior cu lungimea de 54,50m; - 8 pode?e, cu scop hidrologic ?i ecologic. Structurile au fost proiectate având în vedere condi?ii diferite pentru fiecare obiect. Au fost abordate solu?ii tehnice variate, ca de exemplu funda?ii de tip direct ?i indirect, ?i diferite tipuri de culee. Tablierele au fost realizate prin aplicarea unor solu?ii adaptate situa?iei din teren: pentru unele tabliere au fost folosite grinzi prefabricate tip T, în timp ce la altele s-a preferat utilizarea structurilor cadru.