STUDIU DE FEZABILITATE CONCEPT DESIGN PENTRU CONSTRUCȚIA DRUMULUI DE MARE VITEZĂ S19 "RZESZÓW - BABICA"

CLIENT

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

VALOAREA APROXIMATIVE LUCRĂRII

6,200,000 (Design Value)

Anul de construcție

2019 (End Design)

Proiectul se refer? la autostrada S19 în sec?iunea dintre ora?ul Rzeszów ?i centrul Babica ?i reprezint? aproximativ 10 km din cel mai important proiect legat de construc?ia drumului de leg?tur? expres? de la Kielanówki la Barwinka.

Traseul S19 pe tronsonul Rzeszów Po?udnie - Babica începe de la km 11 + 400 dup? intersec?ia „Rzeszów Po?udnie” ?i trece prin mici zone agricole. Traseul traverseaz? zonele Rac?awówka, Boguchwa?a ?i Mogielnica, ocolind ulterior ora?ul Lutory? ?i trecând pe sub o p?dure prin construirea unui tunel lung. Apoi, traseul se apropie de ora?, traverseaz? drumul provincial nr. 988 ?i linia de cale ferat? nr. LK106, pân? la intersec?ia „Babica” la Km 21 + 671.

 

Parametri tehnici de baz?

- clasa tehnic? - S

- viteza de proiectare - 100 km / h

- viteza maxima - 110 km / h

- num?rul de benzi - 2x2

- l??imea benzii - 3,5

 

Lucr?ri majore de art?:

1 tunel (aproximativ 2,2 km sens dublu);

6 pasaje superioare;

2 viaducte rutiere;

1 viaduct feroviar;

1 pasaj rutier;

1 centru de control;

1 intersec?ie rutier? complex?;

Diverse lucr?ri de consolidare.