DRUM EXPRESS S1: BIELSKO-BIAŁA – ŻYWIEC – ZWARDO ODCINEK PRZYBĘDZA-MILÓWKA (OBWODNICA WĘGIERSKA GÓRKA)

CLIENT

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

VALOAREA APROXIMATIVE LUCRĂRII

N.D.

Anul de construcție

2020

Contractul se refer? la realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de execu?ie ?i a asisten?ei tehnice în ?antier pentru construc?ia a patru tuneluri rutiere. Acestea fac parte din construc?ia noului drum S1 de mare vitez? în Polonia. Proiectul "Superstrada S1: Bielsko-Bia?a - wiywiec - Zwardo odcinek Przyb?dza-Milówka (obwodnica W?gierska Górka)" este dezvoltat de IRP, împreun? cu companii din Polonia ?i Ucraina, care se vor ocupa de proiectarea ?i construc?ia unui lot rutier de mare vitez? de aproximativ 12 km. Proiectul, început în Noiembrie 2019, este în curs; lucr?rile de construc?ie vor dura aproximativ trei ani. IRP este responsabil? de proiectarea integrat? a patru tuneluri de-a lungul traseului, fiecare având o lungime de aproximativ 1 km. Lucrarea de proiectare ?i servicii de inginerie vor viza tunelurile în complexitatea lor: proiectare rutier?, hidraulic?, ingineria instala?iilor, precum ?i proiectare structural? ?i geotehnic?. 

Acest lot al autostr?zii S1 (numit înainte de S69), pe tronsonul Przyb?dza - Milówka (?oseaua de centur? W?gierska Górka), care porne?te de la km 27 + 700 ?i se încheie la km 36 + 230, este ultimul lot care a completat Bielsko-Bia?a - autostrada ?ywiec - Zwardo? (trecerea frontierei Myto / Skalite). Aceast? arter? este situat? pe al patrulea coridor al re?elei transeuropene de transport care leag? ??rile din bazinul M?rii Baltice cu ??rile din sudul Europei ?i circul? pe axa prioritar? TEN-T nr. 25 "Axa drumului Gda?sk-Brno / Bratislava-Viena". Extensia autostr?zii S1 c?tre sud, în afara Poloniei, este autostrada D3 slovac? între ?ilina ?i Skalite.