PROIECT TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE DRUMULUI DE MARE VITEZĂ S19 “RZESZÓW – BABICA”

CLIENT

JV Mostostal - Acciona C. for GDDKiA

VALOAREA APROXIMATIVE LUCRĂRII

400 Mln

Anul de construcție

2020

Echipa noastr? din Polonia, IRP BIURO PROJEKTOW SP.ZO.O., va lucra cu Promost Consulting Sp.zo.o. ?i cu Grupul Acciona pentru proiectarea PT ?i DDE autostr?zii S19, primul lot de la Rzeszow la Babica.

Întreaga lucrare include construc?ia unui drum de mare vitez? pentru o por?iune de aproximativ 10 km, foarte tehnologic? datorit? prezen?ei a numeroase lucr?ri majore de art?, cum ar fi poduri, viaducte, tuneluri ?i consolidarea zonelor de alunecare de teren.

IRP, în detaliu, va fi interesat pe proiectarea a dou? tuneluri, fiecare cu o lungime de 2,2 km ?i un diametru de aproximativ 15 m. Proiectarea ?i realizarea lucr?rilor subterane vor fi într-adev?r interesante din punct de vedere tehnic, deoarece s?p?turile se vor face în materialele Carpathian Flysch.

Realizarea, având în vedere proiectarea, avizele de ob?inere ?i timpii de construc?ie, vor dura aproximativ patru ani, iar lucr?rile vor fi realizate complet de JV Mostostal - Acciona.

Contractul, pe lâng? proiectarea PTi ?i DDE, prevede ?i ob?inerea aprob?rilor ?i asisten?? tehnic? in ?antier în favoarea Antreprenorului.

Rezultat excelent pentru IRP care, cu acest nou contract, începe proiectul s?u de proiectare a tunelului în Polonia.