STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECTARE TEHNICĂ DE EXECUȚIE PENTRU AMENAJAREA PASAJULUI PIETONAL SUBTERAN ÎN COMARNIC: PIAȚA CENTRALĂ - DN1

CLIENT

CNAIR S.A.

VALOAREA APROXIMATIVE LUCRĂRII

N.A.

Anul de construcție

2021

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficien?a economic? a re?elei de transport din România ?i de a aduce îmbun?t??iri în ceea ce prive?te viteza de c?l?torie între Comarnic ?i Predeal, prin descongestionarea traficului pe ruta existent? (DN1), îmbun?t??ind astfel ?i conectivitatea la nivel regional.

Proiectul vizeaz?, în detaliu, construc?ia unei treceri de pietoni în centrul ora?ului Comarnic care s? evite aglomera?ia Drumului Na?ional DN1 în apropiere de Pia?a Central? ?i Strada Ghioroc. 

Proiectul va fi realizat de JV Metroul S.A. - Italrom Inginerie Internationala S.r.l. care, al?turi de alte trei proiecte similare din localit??ile Sinaia ?i Predeal, confirm? tendin?a pozitiv? cu CNAIR S.A. 

Proiectarea va fi finalizat? în 2021.